Badania terenowe

W zakresie badań polowych wykonujemy badania podłoża gruntowego, warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, parkingowych i innych, budowli ziemnych, obiektów kubaturowych, budowli hydrotechnicznych, sieci infrastruktury podziemnej oraz kolejowej.

W swoim zakresie wykonujemy także badania wybranych cech nawierzchni drogowych.

Wykaz badań:

 • Moduł odkształcenia – płyta statyczna VSS – Ø300 mm oraz Ø600 mm
 • Dynamiczny moduł odkształcenia – lekka płyta dynamiczna
 • Stopień zagęszczenia – lekka sonda dynamiczna SD-10
 • Wskaźnik zagęszczenia – objętościomierz miarowy
 • Wskaźnik zagęszczenia – objętościomierz wodny HAASA
 • Odwierty geotechniczne z rozpoznaniem
 • Ugięcie sprężyste nawierzchni podatnych - ugięciomierz belkowy
 • Równość metodą łaty i klina
 • Równość podłużna metodą profilometryczną – Wskaźniki IRI
 • Równość podłużna - planograf
 • Stopień zagęszczenia – bardzo ciężka sonda dynamiczna SD-63,5
 • Odwierty geologiczne z rozpoznaniem