Pracownia betonów

W Pracowni Betonów wykonujemy pełny zakres badań niszczących i nieniszczących betonu stwardniałego, elementów betonowych oraz badania mieszanek betonowych. Wykonujemy ponadto badania spoiw hydraulicznych w tym spoiw drogowych oraz zapraw cementowych.

Wykaz ważniejszych badań wykonywanych w Pracowni Betonów:

Badania betonu:

 • wytrzymałość na ściskanie
 • wytrzymałość betonu na ściskanie
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • wytrzymałość na zginanie
 • gęstość betonu
 • nasiąkliwość betonu
 • odporność na działanie mrozu
 • przepuszczalność wody przez beton
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
 • wytrzymałość na rozłupywanie
 • wytrzymałość na zginanie krawężników

Badania mieszanki betonowej:

 • pobieranie próbek
 • badanie konsystencji metodą opadu stożka
 • badanie zawartości powietrza metodą ciśnieniomierza

Badania cementu:

 • oznaczanie wytrzymałości na zginanie
 • oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
 • przygotowanie zaprawy
 • przygotowanie beleczek
 • oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

Badania betonu w konstrukcjach:

 • próbki rdzeniowe – pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie
 • ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
 • badania nieniszczące – oznaczanie liczby odbić
 • pomiar przyczepności przez odrywanie
 • rejestracja temperatury i przyrostu wytrzymałości betonu podczas wiązania
 • oznaczanie grubości powłoki zgodnie z instrukcją urządzenia POSI TECTOR 200 z wykorzystaniem sondy B/Std w zakresie 13-1000 μm
 • wykrywanie zbrojenia zgodnie z instrukcją urządzenia PROFOMETR 4
 • oznaczanie temperatury betonu

Badanie elementów betonowych:

 • kostki brukowe
 • płyty brukowe
 • krawężniki
 • materiały okładzinowe
 • korytka ściekowe
 • obrzeża itp.