Kontakt

Laboratorium Inżynierii Lądowej
Labotest Sp. z o.o.

40-397 Katowice
ul. Lwowska 38
tel./fax (32)256 95 49
e-mail: labotest@labotest.pl
www.labotest.pl
Konto:
BNP PARIBAS 77 1600 1055 1844 7483 1000 0001 0000
NIP: 634-001-19-80
Regon: 271849567

Sąd Rejonowy Katowice Wschód
Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach
Kapitał zakładowy 50000 zł
wpłacony w całości.

Formularz kontaktowy Napisz do nas...

Wysłane.