O nas

„Labotest” Sp. z o.o. powstał w 1993 roku i zajmuje się kompleksową obsługą inżynierii lądowej.

W 2003 roku w Laboratorium wdrożony został system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a potwierdzeniem naszych kompetencji jest certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) o numerze AB 442. ZAKRES AKREDYTACJI – znajduje się TUTAJ

Od tamtego czasu naszą wiarygodność i kompetencję oraz wymogi systemu są co roku potwierdzane w trakcie audytów zewnętrznych przez PCA.

Z roku na rok, zwiększamy zakres badań objętych akredytacją, a nasz personel rozszerza swoje kwalifikacje powiększając tym samym konkurencyjność naszej firmy.

Gwarantujemy najwyższą jakość prowadzonych badań, a cały nasz potencjał intelektualny i techniczny stawiamy do dyspozycji klienta.

Od 1995 roku jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB” o nr 214, a od 2009 roku jednym z pierwszych członków Polskiego Komitetu Geotechniki nr rej 0014.

Nasze Laboratorium znajduje się w wykazie instytucji, których wyniki badań są uznawane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

W 2010 roku korzystając ze współfinansowania projektu przez Unię Europejską rozbudowano Laboratorium, poszerzając miejsce do pracy i tworząc nowe pomieszczenia biurowo-socjalne.

Oprócz Pracowni Geotechniki i Kruszyw oraz Pracowni Betonu rozszerzono w 2016 roku dodatkowo działalność naszego Laboratorium o Pracownię Mas Bitumicznych, mogąc tym samym zapewnić kompleksową obsługę klientów.

Współpracujemy z największymi firmami z branży drogowej, górniczej, energetycznej, kolejowej, urzędami administracji publicznej, producentami kruszyw oraz jednostkami naukowymi. Wykonujemy badania geotechniczne kruszyw i gruntów zgodnie z PN i EN, prowadzimy badania konstrukcji budowli inżynierskich, badania betonów i spoiw, odpadów powęglowych, żużli metalurgicznych. Świadczymy usługi w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji.

Jesteśmy na największych budowach w Polsce, a zadowolenie naszych klientów to dla nas największa motywacja do ciężkiej pracy.


Nasze certyfikaty:Ważniejsze inwestycje które obecnie obsługujemy:

 • Nowa inwestycja
 • Bieżące inwestycje realizowane pod nadzorem Urzędów Miast w Katowicach,
 • Mysłowicach, Sosnowcu, Mikołowie, Chorzowie, Tychach, Bytomiu, Gliwicach,
 • Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: etap IV
 • Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem) od km 437 800,00 do km 442 500,00.
 • Obsługa kontraktu ZDRI przy budowie węzła drogowego CH SERENADA w Krakowie,
 • Budowa terminalu oraz rozbudowa dróg kołowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice,
 • Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu DK 33 wraz z łącznikiem DK 46
 • Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km ok.713 580 do ok. 721 170,00
 • Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721 170 do ok. 724 220 wraz z budową tunelu
 • Budowa Bloku Ciepłowniczo – Kondensacyjnego BCK-130 na terenie Elektrociepłowni Forum Silesia S. A. w Zabrzu
 • Budowa Centrum Dystrybucyjnego firmy FARMACOL w Katowicach
 • Budowa fabryki BREMBO w Dąbrowie Górniczej
 • Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze
 • Budowa Centrum Handlowego „Libero” w Katowicach, ul. Kościuszki.
 • Przebudowa odwodnienia autostrady A4 na odcinku województwa śląskiego - Część II
 • Badania bieżące kruszyw i odpadów przemysłowych, m.in. w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji.

Ważniejsze inwestycje które obsługiwaliśmy:

 • Rewitalizacja torów nr 1 i 2 linii nr 138 Oświęcim – Katowice, na odcinku Nowy Bieruń – Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi
 • Przebudowa transportu publicznego w Tychach. Budowa Parkingów Wielopoziomowych
 • Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 912 w km 2 526 w miejscowości Żyglin - dokończenie zadania
 • Przebudowa mostu w Opolu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego
 • Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice – zadania inwestycyjne sekcji Landside, Airside
 • Budowa kładki przez rzekę Wisłę w Ochabach
 • Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15 831,78 do km 16 279,11 w m. Strzelce Opolskie
 • Budowa połączenia ul. Asnyka z ul. Mikołowską w Tychach.
 • Budowa przedłużenia ulicy Sławka do ul. Rataja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach – etap I.
 • Przebudowa DW nr 796 od km 10 210 do km 12 070 w miejscowości Chruszczobród.
 • Przebudowa ul. Cichej w Rudzie Śląskiej
 • Montaż siedmiu bramownic na dojazdach do Placów Poboru Opłat Balice i Brzęczkowice w ciągu autostrady A4 Kraków - Katowice w zakresie fundamentów
 • Budowa budynku biurowego Brema w Katowicach,
 • Budowa przepustu pod ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu
 • Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4136S, ul. Gilowickiej w Bojszowach w km 0 351
 • Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap II – Droga Krajowa nr 86
 • Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 67,918 w Strzelcach Opolskich w ramach projektu: POLiŚ 7.1-65 "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice"
 • Budowa obiektu biurowego przy ul. Staromiejskiej 13 w Katowicach.
 • Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933.
 • Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go maja do ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli – ul. Nowobukową.
 • Przebudowa istniejącej i budowa drugiej jezdni DK 79 między skrzyżowaniem z ul. Niemcewicza a Drogą Współpracy Regionalnej w Jaworznie
 • Budowa budynku biurowo – usługowego LC CORP ETAP II w Katowicach, ul. Roździeńskiego
 • Realizacja inwestycji: Infrastruktura Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa,
 • Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków – Medyka – granica Państwa,
 • Budowa DTŚ, część „Zachód” od km 0 245,29 do km 4 037,37 odcinek G2: wiadukt WD-0.03 w ciągu DK-88 nad DTŚ i rzeką Kłodnicą w Gliwicach
 • Budowa połączenia kolejowego MPL “Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice, wraz z nadzorem autorskim.
 • Budowa zbiornika na surowy węgiel wraz z tunelem na terenie KWK „Bielszowice”,
 • Budowa drogi zakładowej na stacji LHS w Sławkowie,
 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu Dolnym
 • Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach,
 • Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy,
 • Remont autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków wraz z obiektami mostowymi,
 • Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków,
 • Budowa stopnia wodnego „Malczyce” na Odrze
 • Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2
 • Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby „Euroterminal Sławków”
 • Budowa CH BRICOMAN – Jaworzno ul. Grunwaldzka 275,
 • Budowa magistrali wodociągowej średnicy 800mm w Wrocławiu,
 • Budowa mostu kolejowego na rzece Skawie w Makowie Podhalańskim,
 • Remont obiektów mostowych w ciągu linii kolejowej Podłęże – Bochnia,
 • Budowa odcinka drogi ekspresowej S69 odcinek Bielsko-Biała – Żywiec,
 • Budowa odcinka autostrady A4 od węzła „Rzeszów” do węzła „Jarosław”,
 • Budowa odcinka autostrady A1 od węzła „Świerklany” do węzła „Gorzyczki”,
 • Remont DK1 w Goczałkowicach,
 • Budowa Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Katowicach,
 • Przebudowa ulic Spółdzielców i Stawowej w Bielsku – Białej,
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Rolniczej w Wilkowicach,
 • Przebudowa drogi krajowej S69 (ul. Żywiecka) w Bielsku – Białej na odcinku od ul. Górskiej do ul. Prostej,
 • Remont mostu przez rzekę Sołę w mieście Kobiernice w ciągu DK 52,
 • Budowa mostu nad rzeką Biała Czatówka w Białce Krasowskiej w ciągu szlaku kolejowego na 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie,
 • Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta w Gliwicach,
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szymanowskiego nad al. J Nowaka Jeziorańskiego,
 • Wykonanie analizy sitowej piasku przeznaczonego na WORLD TOUR SILESIA OPEN -eliminacje do Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej Mężczyzn w Mysłowicach-MOSIR,
 • Badania wilgotności podłoża jastrychowego oraz tynków ściennych gipsowych w Szpitalu Urologicznym w Katowicach ul. Strzelecka 9,
 • Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni Rybnik SA wraz z przynależną infrastrukturą,
 • Budowa Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Katowicach ul. Bogucicka,
 • Remont drogi wewnętrznej w Sławkowie,
 • Przebudowa drogi krajowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju, odcinek od km 589 000 do km 589 400 z przebudową skrzyżowania z ul Borowinową,
 • Pobranie i wykonanie badań stłuczki szklanej frakcji 0-20 na zgodność z PN-EN 13242 wraz z oceną ekologiczną,
 • Budowa „Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii” dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Budowa odcinka autostrady A2 od węzła „Stryków” do węzła „Konotopa”,
 • Budowa odcinka autostrady A1 od węzła „Sośnica” do węzła „Maciejów”,
 • Budowa Centrum Logistycznego w Czeladzi,
 • Budowa odcinka autostrady A4 od węzła „Szarów” do węzła „Brzesko”,
 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu wraz z obiektami mostowymi,
 • Budowa układu drogowego wokół Centrum Handlowego „Bonarka” w Krakowie i budowa ul. Nowo-Puszkarskiej na odcinku od ul. Turowicza do ul. Puszkarskiej,
 • Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S1 w ciągu ul. Hołdunowskiej w Lędzinach,
 • Przebudowa DK 79 w Jaworznie – wiadukt kolejowy,
 • Przebudowa wiaduktu na drogą krajowa S86 w ciągu ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu,
 • Budowa drogi wojewódzkiej DW933 pod torami PKP w Pszczynie,
 • Przebudowa ul. Rybnickiej i Knurowskiej w Gliwicach,
 • Budowa odcinka regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna,
 • Budowa obwodnicy miasta Żory,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Mysłowice,
 • Rozbudowa ulicy Surzyckiego – ul. Christo Botewa oraz rozbudowa ul. Śliwiaka w Krakowie,
 • Budowa drogi krajowej – Trasy Nowohuckiej w Krakowie wraz z węzłem „Bieżanów”,
 • Budowa autostrady A4 odcinek Wielicka – Szarów wraz z obiektami mostowymi,
 • Budowa „Strefy Ekonomicznej” w Rydułtowach,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Rybnik,
 • Budowa Centrum Dydaktyczno Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu,
 • Budowa pn. Infrastruktura Szybkiego Tramwaju w Krakowie,
 • Rozbudowa Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kędzierzyn-Koźle,
 • Budowa obwodnicy m. Biała w ciągu drogi woj. nr 414 Opole – Lubrza,
 • Budowa pawilonu handlowego BlackRedWhite w Będzinie,
 • Przebudowa węzła „Murckowska” w ciągu autostrady A4 w Katowicach, etap I,
 • Budowa CH „Leroy Merlin” w Poczesnej,
 • Budowa „Centrum Forum” w Gliwicach,
 • Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Skoczów – Cieszyn wraz z obiektami mostowymi,
 • Przebudowa Ronda w Katowicach,
 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej DTŚ w Katowicach, kontrakt: 7, 8, 8B wraz z obiektami mostowymi,
 • Budowa Cooper Standard Automotiva w Myślenicach,
 • Budowa autostrady A4 na odcinku od Legnicy do Wrocławia, jezdnia północna,
 • Budowa autostrady A4 na odcinku od Legnicy do Wrocławia, jezdnia północna,
 • Budowa Centrum Handlowego „Krasne” w Rzeszowie.
 • Budowa Podobwodu Utrzymania Autostrady A4 w Rudnie,
 • Budowa i remonty obiektów mostowych przy realizacji budowy obwodnicy Dobrodzienia,
 • Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych wzdłuż autostrady A4 na odcinku od Opola do Gliwic,
 • Budowa Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Focus-Park” w Rybniku,
 • Budowa Silesia City Center w Katowicach,
 • Remonty obiektów mostowych w Siewierzu w ciągu DK1,
 • Remonty obiektów mostowych w ciągu DK 81: most nad potokiem „Knajka” w Drogomyślu, most nad rzeką „Pszczynką” w Warszowicach, most w Zbytkowie, wiadukt nad torami PKP w Drogomyślu, most nad potokiem „Młynówka” w Bąkowie, most nad potokiem „Woszczyckim” w Woszczowicach, przejście podziemne w Łaziskach, wiadukt nad torami PKP w Łaziskach,
 • Budowa węzła „Zakopiański” w Krakowie,
 • Budowa ulicy Nowotarskiej w Krakowie, wraz z obiektami mostowymi,
 • Budowa autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin, odcinek Nowy Tomyśl – Komorniki, wraz z obiektami mostowymi,
 • Budowa autostrady A4 w Krakowie – „Południowe Autostradowe A4 Obejście Krakowa”,
 • Budowa obiektów mostowych przy autostradzie A4, odcinek węzeł Sośnica – węzeł Wirek,
 • Budowa autostrady A4, odcinek węzeł Wirek – węzeł Batory, wraz z obiektami mostowymi,
 • Budowa ulicy „Zbiorczej-Serwisowej” w Bielsku-Białej,
 • Budowa Centrum Handlowego „Sarni Stok” w Bielsku-Białej,
 • Budowa mostu nad rzeką Wartą w Działoszynie,
 • Remont mostu nad rzeką Pilicą w Przedborzu,
 • Budowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach,
 • Remont wiaduktu w ciągu ulicy Jana Pawła w Bytomiu,
 • Modernizacja obiektów mostowych na Węźle Mikołowskim w Katowicach,
 • Remont wiaduktu w Korzenicy – ILBAU,
 • Roboty drogowe i kanalizacyjne dla IKEA w Katowicach,
 • Budowa siedziby Banku Śląskiego w Katowicach,
 • Budowa dróg w rejonie MOP przy A – 4,
 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – kontrakt nr 2, 3, 4, 5, 6 wraz z obiektami mostowymi,
 • Budowa autostrady A-4, odcinek rondo Mikołowskie – węzeł Batory wraz z obiektami mostowymi,
 • Nawierzchnia betonowa na dojazdach do PPO na autostradzie A-4,
 • Badanie odpadów przemysłowych w ramach realizacji polsko – hiszpańskiego programu „EUREKA” oraz funduszu „PHARE”,
 • Przebudowa wiaduktów kolejowych w Gliwicach i Świętochłowicach,
 • Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Hajduckiej w Chorzowie,
 • Bieżące inwestycje realizowane pod nadzorem URZĘDÓW MIASTA w Katowicach, Chorzowie, Bytomiu, Gliwicach, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej,
 • Likwidacja szkód górniczych – niwelacja terenu z zastosowaniem materiałów odpadowych w Piekarach Śląskich,
 • Budowa OBWODNICY PÓŁNOCNEJ MIASTA BYTOMIA,
 • Budowa centrum handlowego w Katowicach,
 • Przystosowanie autostrady A-4 do pobierania opłat – kontrakt pod nadzorem Banku Światowego,
 • Budowa ulicy Górnośląskiej w Katowicach wraz z obiektami mostowymi w ciągu autostrady A-4 – etap III , kontrakt KA/97/3C,
 • Budowa obiektów mostowych w ciągu autostrady A-4 , odc. Nogawczyce – Wrocław,
 • Budowa stacji benzynowych „ SHELL” , „ARAL” , „JET” , „BP” , „STATOIL” na terenie Górnego Śląska,
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Jaworznie i Zawadzkiem,
 • Budowa Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
 • Budowa fabryki transformatorów,
 • Budowa nowej walcowni bruzdowej w hucie „ BAILDON”,
 • Budowa centrów handlowych „ Carrefure”, „Gean”,
 • Budowa hurtowni leków „FARMACOL” w Katowicach,
 • Budowa hurtowni „ EUROCASH”,
 • Budowa kompleksu handlowego „ ALLKAUF”
 • Budowa hurtowni MAKRO CASH & CARRY w Sosnowcu i Zabrzu,
 • Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego w Sosnowcu,
 • Budowa DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ w Katowicach,
 • Modernizacja ulicy Górnośląskiej w ciągu A-4 w Katowicach, etap II,
 • Remont drogi krajowej DK 15 – kontrakty KA 19.0 i KA 19.1 – obiekty mostowe,
 • Budowa węzła Mysłowice w ciągu A-4 (budowa roku 1996),
 • Remont autostrady A-4,
 • Budowa autostrady A-4,

Ważniejsze wykonywane prace z zakresu diagnostyki nawierzchni i dokumentacji geotechnicznej

 • "Modernizacja PPS-3" na terenie lotniska wojskowego w Krakowie ? Balicach.
 • Badanie stanu istniejącego nawierzchni wraz z badaniem ugięć dla inwestycji pod nazwą: ?Modernizacja ulicy Mikołowskiej (DK 44) w Tychach, etap I na odcinku od granicy miasta Mikołowa do skrzyżowania z ulicą Katowicką?,
 • Ocena stanu istniejącego nawierzchni ulic: Żywieckiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ks. Stojanowskiego do skrzyżowania z ul. Stalową, i Lwowskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Stojanowskiego do ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej, wraz z koncepcją remontu,
 • Ocena stanu istniejącego konstrukcji nawierzchni ulicy Ks. Jana Gałeczki w Chorzowie wraz z koncepcją remontu,
 • Ocena stanu istniejącego konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 796 pomiędzy m. Zawiercie, a m. Turza w km 2 236 ? 4 236, wraz z koncepcją remontu,
 • Uszczegółowienie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy Centrum Handlowego FOCUS PARK w Rybniku,
 • Inwentaryzacja ul. Zagórze w m. Zagórze na odcinku od skrzyżowania z ul. Żołnierską km 0 000 do pętli autobusowej km 1 000,
 • Inwentaryzacja skrzyżowania typu małe rondo w ciągu drogi DW 901 ? zjazd do terminalu ?Schenker? w Pyskowicach,
 • Inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych, placów manewrowych i parkingów na terenie firmy AGRO-SUR,
 • Inwentaryzacja konstrukcji drogi DW 426 na odcinku Strzelce Opolskie - Piotrówka,
 • Inwentaryzacja dróg: DW 492 w m. Wręczyca Wielka, DW 907 i DW 905 w m. Boronów oraz DW 935 w m. Racibórz,
 • Inwentaryzacja ul. Krakowskiej w m. Bialsko-Biała,
 • Inwentaryzacja ul. Karola Olszewskiego w Jaworznie,
 • Inwentaryzacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 (ul. Pstrążka) z drogą wojewódzką nr 935 (ul. Raciborska) w miejscowości Rzuchów,
 • Badanie nawierzchni asfaltobetonowej po budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Jejkowice oraz Rybniku - Buzowicach,
 • Badanie nawierzchni asfaltobetonowej DW 935 (ul. Rybnicka) w Raciborzu w rejonie centrum handlowego ?Auchan?,
 • Inwentaryzacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wyzwolenia i Marklowicka) z ul. Wiosny Ludów w miejscowości Marklowice,
 • Inwentaryzacja płyty lotniska w Skarbimierzu wraz z oceną ekologiczną dotyczącą możliwości wykorzystania na powierzchni ziemi materiału z rozbiórki nawierzchni lotniska,
 • Inwentaryzacja wybranych nawierzchni asfaltobetonowych w mieście Katowice,
 • Ustalenie przyczyn deformacji nawierzchni międzytorza tramwajowego w ciągu ulicy Gliwickiej w Katowicach ? opinia techniczna,
 • Ustalenie przyczyn deformacji nawierzchni dróg wewnętrznych Śląskiego Centrum Logistyki w Czeladzi, u zbiegu ulic Handlowej i Wiejskiej,
 • Ocena wybranych parametrów materacy kamiennych typu 1, 1A i 2 wykonanych z kruszywa łamanego i geosiatek o wytrzymałości długoterminowej, stanowiących wzmocnienie konstrukcji nawierzchni autostrady A1 odcinek ?Świerklany-Gorzyczki? wraz z koncepcją odtworzenia.

Ważniejsze wykonane opinie i ekspertyzy badawczo – rozwojowe

 • Opinia techniczna dotycząca możliwości zastosowania kruszywa skalnego \ kruszywa PKW do rekultywacji technicznej terenów,
 • Możliwości zastosowania spoiw cementowo-pucolanowych Silment CQP ? 15 i CQ ? 25 jako stabilizatora gruntu,
 • Analiza właściwości gruntów stabilizowanych spoiwem Silment CQ-25 w różnych warunkach pielęgnacji próbek,
 • Możliwości wykorzystania w drogowych budowlach ziemnych odpadów przemysłowych podatnych na rozkruszenie, na przykładzie żużli pocynkowych,
 • Wpływ zmienności parametrów geotechnicznych odpadów powęglowych ze składowiska KWK ?Siemianowice? na możliwość ich wykorzystania w budownictwie drogowym,
 • Praca badawcza pn.: ?Badania aplikacyjne w skali laboratoryjnej - selekcja opracowanych kationowych środków powierzchniowo czynnych w aspekcie ich kompatybilności ze spoiwem hydraulicznym - oznaczanie cech różnych?,,
 • Praca badawcza pn.: ?Środek hydrofobizujący grunty spoiste i jego zastosowanie w technice drogowej, etap I. Przeprowadzenie prób poligonowych?,
 • Praca badawcza pn.: ?Środek hydrofobizujący grunty spoiste i jego zastosowanie w technice drogowej, etap II. Drogowe próby poligonowe ? kontynuacja?,